موفقیت

موفقیت توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است.

تنها انسان فرهیخته کسی است که یادگرفته باشد چگونه یاد بگیرد و تغییر کند.

/ 0 نظر / 24 بازدید