تجربه

آموزش و پرورش،همانند زندگی،فرایند بازسازی مداوم تجربه است.

                                                                                «جان دیویی»

/ 0 نظر / 20 بازدید