استدلال راهیابانه

استدلالی است که نه به عنوان قطعی و نهایی بلکه به عنوان موجه نما و موقتی در نظر گرفته می شود و هدف ان کشف کردن راه مسئله حل کردنی است و هنگامی که می خواهیم یک برهان قطعی بسازیم به یک استدلال راهیابانه نیاز داریم.باید گفت که استدلال راهیابانه غالبا برپایه استقراء و استقراء ریاضی است.استدلال راهیابانه خوب است اگر با یک دلیل قطعی ترکیب نشود و بایک دلیل قطعی تلقی نشود.

 

/ 2 نظر / 29 بازدید
محمودی

سلام موفق باشید

محمودی

سلام خوب است موفق باشید