تجربه

آموزش و پرورش،همانند زندگی،فرایند بازسازی مداوم تجربه است.                                                                                 «جان دیویی»
/ 0 نظر / 19 بازدید

مراحل عمده پژوهش در عمل

مراحل عمده پژوهش در عمل عبارتنداز: 1- تشخیص(کشف مسئله) 2- تغییر(حل مسائل) 3-ارزیابی(ارزشیابی و نتیجه) ساکی،رضا.(1383).اقدام پژوهی.راهبردی برای بهبود اموزش و تدوین.تهران:پژوهشکده تعلیم و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید
اسفند 90
4 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
1 پست